جشنواره ی بین المللی غذای سیدنی، امسال دست به ابتکار جالبی زده بود. در این جشنواره پرچم کشورهای شرکت کننده با غذاهای محلی آن کشور درست شده بود و از این غذاها در آگیهای تبلیغاتی این جشنواره استفاده شده بود. در زیر تعدادی از این پرچمها را می بینید.

ایتالیا

فرانسه

برزیل

هند

لبنان

اسپانیا

ژاپن

کره جنوبی

سوییس

استرالیا

یونان

ویتنام

نکته: هر چند این تبلیغات بسیار حرفه ای انجام شده است، ایده ی آن ۵ سال قبل توسط یک آژانس تبلیغاتی اسراییلی به کار گرفته شده بود.


منبع: مشخصات کار:
Advertising Agency: WHYBIN/TBWA, Sydney, Australia Executive Creative Director: Garry Horner Creative Director: Matt Kemsley Art Director: Miles Jeffreys Copywriter: Tammy Keegan Photographer: Natalie Boog Retoucher: Nick Mueller Food Stylist: Trish Heagerty
ببینید: ویدیویی در این رابطه (در انتهای صفحه)