جشنواره ی بین المللی غذای سیدنی، امسال دست به ابتکار جالبی زده بود.
در این جشنواره پرچم کشورهای شرکت کننده با غذاهای محلی آن کشور درست شده بود و از این غذاها در آگیهای تبلیغاتی این جشنواره استفاده شده بود. در زیر تعدادی از این پرچمها را می بینید.

ایتالیا

فرانسه

برزیل

هند

لبنان

اسپانیا

ژاپن

کره جنوبی

سوییس

استرالیا

یونان

ویتنام

نکته:
هر چند این تبلیغات بسیار حرفه ای انجام شده است، ایده ی آن ۵ سال قبل توسط یک آژانس تبلیغاتی اسراییلی به کار گرفته شده بود.


منبع:

مشخصات کار:

Advertising Agency: WHYBIN/TBWA, Sydney, Australia
Executive Creative Director: Garry Horner
Creative Director: Matt Kemsley
Art Director: Miles Jeffreys
Copywriter: Tammy Keegan
Photographer: Natalie Boog
Retoucher: Nick Mueller
Food Stylist: Trish Heagerty

ببینید:
ویدیویی در این رابطه (در انتهای صفحه)