The Timesروزنامه ی بریتانیایی تایمز برای نخستین بار فاش کرد که دستگیری ملوانان بریتانایی بر خلاف آنچه وزیر دفاع در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۷ گفته بود در آبهای عراق صورت نگرفته بود، بلکه در آبهایی که در مورد مالکیت عراق بر این آبها توافق بین المللی وجود ندارد صورت گرفته بود.
ملوان زن دستگیر  شده در آبهای خلیج فارس

ملوان زن دستگیر شده در آبهای خلیج فارس

این اطلاعات در گزارشی است که بر اساس درخواست روزنامه تایمز از وزارت دفاع بریتانیا منتشر شده است، هرچند تایمز اعتقاد دارد بخشهایی از یکی از این گزارش سانسور شده است. وزارت دفاع بریتانیا بر اساس عهدنامه آزادی اطلاعات ملزم بوده است که این گزارشها را در دسترس عموم قرار دهد. این مقاله در مورد ماجرایی است که روزنامه تایمز آن را از قول اعضای مجلس بریتانیا "شرمساری ملی" می داند. بر اساس این گزارش دلیل دستگیری این ملوانان این بود که نیروهای آمریکایی به طور یک جانبه و بدون در جریان گذاشتن طرف ایرانی، مرز دریایی ترسیم کرده بودند. نیروهای ایرانی مشغول گشتزنی معمول خود بودند که نیروهای بریتانیایی قبل از نیروهای ایرانی اسلحه کشیدند. این گزارش در ادامه به تناقضات موجود در نقل قولهای مقامات بریتانیایی در زمان حادثه و این گزارش اشاره می کند.