روزنامه ی بریتانیایی گاردین در گزارشی که یک روز پس از آخرین مناظره ی مک کین و اوباما که در ۱۵ اکتبر انجام شد، منتشر کرد"جو، لوله کش" یا آقای جو ورزلباچر را ستاره این مناظره نامید. ویدئوی این مناظره که در آن مک کین به "جو، لوله کش" اشاره می کند از این پیوند قابل دیدن است. نام "جو، لوله کش" (Joe the plumber) در این مناظره ۲۵ بار تکرار شد. در حالی که دو کاندیدا به واژه اقتصاد جهانی ۱۶ بار، و عراق تنها ۱ بار اشاره کردند. نام افغانستان اصلا در این بحث برده نشد. از ابتدای بحث مشخص بود که "جو، لوله کش" بخش مهمی در حملات مک کین در این مناظره خواهد بود. "جو، لوله کش" کسی است که چند روز پیش در اوهایو در سخنرانی اوباما شرکت داشت و رودررو از اوباما به خاطر سیاستهای مالیاتی اش انتقاد کرد. مک کین از نام "جو، لوله کش" در جای جای بجث استفاده کرد تا نشان دهد چگونه سیاستهای مالیاتی اوباما به تجارتهای کوچک ضربه می زند. اما اوباما با اشاره به این که سیاستهای بهداشت و درمان وی شامل "جو، لوله کش" هم خواهد شد، به این انتقاد مک کین پاسخ داد. ضمنا اوباما گفت که این سیاستهای مالیاتی تنها بر کسانی اثر می گذارد که بیش از ۲۵۰,۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند. تیم انتخاباتی مک کین همچنین وعده داده اند که مردم امریکا از "جو، لوله کش" بیشتر از اینها خواهند شنید. نکته جالب در این میان این است که اتحادیه لوله کشها اوباما را به عنوان کاندیدای خود انتخاب کرده اند. بی بی سی در گزارشی که به قلم تحلیلگر نیوزویک آورده است درمورد این تاکتیک مک کین می گوید:
مک کین به اوباما آفتابه گرفت
این جمله تلاشی است برای ترجمه ی این عنوان که بی بی سی  برای گزارشش انتخاب کرده است:
McCain throws kitchen sink at Obama

ببینید: ویدئوی کامل این مناظره مک کین و اوباما از بی بی سی ویدئوی گفت و گوی "جو، لوله کش" با اوباما که ارجاعات این مناظره به آن است از بی بی سی گزارش رویترز در مورد جو لوله کش که در آن اشاره می کند جو حتی گواهینامه ی لوله کشیش باطل شده است