BBC دو وبلاگ نویس اهل جمهوری آذربایجان به جرم پوشیدن لباسی به شکل خر و فرستادن ویدیوی آن به یوتیوب، ممکن است به پنج سال زندان محکوم شوند. در ویدیوی مورد بحث، عدنان و امین که خود را به شکل خر درآورده اند در یک کنفرانس خبری خیالی به تعریف و تمجید از دولت آذربایجان می پردازند و از مزایای زندگی در کشور آذربایجان و دیدگاه مثبت دولت آن به خرها سخن می گویند. در انتهای این ویدیو نیز این وبلاگ نویسان می گویند: "کسانی وجود دارند که از حقوق مدنی خرها دفاع می کنند، اما چه کسی از حقوق مدنی انسانها دفاع خواهد کرد؟!" بسیاری اعتقاد دارند این ویدیو، به نوعی تمسخر کردن کنفرانسها خبری دولت آذربایجان است که در آن فقط با اغراق فراوان از دولت تمجید می شود.

قسمتهایی از صحبتهایی که از زبان این خر بیان می شود: اگر تناسخ حقیقت داشته باشد، من دوست ندارم در زندگی بعدیم در آلمان باشم. چرا که در این کشور با خرها به خوبی رفتار نمی شود. در حالی که در آذربایجان همه عاشق ما خرها هستند. اگر قرار باشد بار دیگر در آذربایجان متولد شوم، علاقه ی زیادی دارم که در زندگی بعدیم هم یک خر باشم. امکاناتی که در آذربایجان برای خرها وجود دارد فوق العاده است. اگر شما به اندازه ی کافی خر باشید، با حرکات خرکی، رفتار خرکی، تقریبا می توانید در هر کاری موفق باشید. من در آذربایجان خیلی خوشحال هستم. اون قدری که حتی تلاش می کنم از قبل هم خرتر باشم. من قصد دارم یک NGO برای دفاع از حقوق خرها درست کنم. اما در مطبوعات خواندم که دولت می خواهد قوانین مربوط به NGO ها را عوض کند. وقتی دولت حقوق خرها را نادیده می گیرد، چگونه می تواند حقوق انسانها را رعایت کند؟

عدنان حاجی زاده و امین ملی دقایقی بعد از انتشار این ویدیو به اتهام مشارکت در دعوایی در یک رستوران و آسیب رساندن به اموال عمومی دستگیر شدند. این در حالی است که وکلای این دو وبلاگ نویس، از جمله عیس خان آشوروف اعتقاد دارند انگیزه های سیاسی سبب دستگیر شدن موکلانش بوده است. وی می گوید: "موکلان من نه تنها در حادثه ی رستوران کسی را کتک نزدند، بلکه از طرف مقابل کتک هم خوردند." اما مقامات رسمی می گویند این دستگیری تنها به دلیل دعوای رستوران بوده است و نه چیز دیگر. علی حسنف، مشاور ارشد الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان می گوید: "کسی در این کشور به دلیل فعالیت سیاسی دستگیر نمی شود. در این ماجرا، چند نفر در دعوایی در یک رستوران زخمی شدند و نیروهای مسوول مشغول تحقیق درمورد جزییات این رخداد هستند که پس از پایان گرفتن این تحقیقات، رای منصفانه صادر می شود." السا وایدال، افسر موسسه ی گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با بی بی سی گفت: "آزادی رسانه ها در آذربایجان تقریبا وجود ندارد. آذربایجان از نظر آزادی بیان یکی از سیاهچاله های شوروی سابق است." وی اضافه کرد: "اوضاع آزادی بیان در این کشور همچنان بسیار خراب است و مأموران دولتی از امنیت آهنینی در برابر هرگونه تحقیق درمورد مفاسد اقتصادیشان بهره می برند. هیچ دلیلی برای تعقیب قضایی این وبلاگ نویسان وجود ندارد و آنها باید هرچه سریعتر آزاد شوند." کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل نیز نگرانی خود را درمورد این بازداشتها ابراز کرده است و گفته است: "محدودیتهای فراوانی علیه آزادی بیان در آذربایجان وجود دارد."
منبع:
BBC: Jail threat for donkey bloggers (02/09/2009) BoingBoing: Azeri "donkey video" bloggers arrested (02/09/2009)